Царски двери с Благовещение и Апостолите Петър и Павел

Тип: Пластичен обект: Царски двери

Период: 1545 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 117 / 64

Местонахождение

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Бележки към идентификацията на обекта

Това са най-старите датирани царски двери в България.

Описание

В горната част на царските двери е изобразена характерната сцена Благовещение, а долу - рядко срещаните в църковни двери фигури на първоапостолите Петър и Павел. Персонажите са изписани с виртуозност, архитектурният фон е използван изкусно за обединяване на композицията.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина