Неделя на Всички светии

Тип: Икона

Период: Първата половина на 19 век

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 42 / 35 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Монтана

Град: Берковица

Галерия: Художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Традиционна иконографска схема на подреждане, в която са представени Иисус Христос в средата, заобиколен от светите персони. Под него са св. св. Константин и Елена и Кръстът Господен. Композицията е развита кръгово, поставена в медальон, около който са изобразени Четиримата евангелисти — св. св. Матей, Марко, Лука и Йоан. В най-долния пояс на иконата са изобразени Авраам и един от двамата разпнати разбойници с Иисус Христос, държащ в ръцете си голям кръст. Умелата графична рисунка и колоритът издават ръката на талантлив художник.

Техника: Смесена

Приложен е методът „мокро в мокро" при карнацията на лицата. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореолите е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата е от една дьска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата има силни разрушения в горната част и по фигурите. Живописният слой е изпадал, като на места липсите са до основа. Загубите на оригинален живописен слой са сравнително големи. Правени са реставраторски намеси и сегнирани ретуши около фона на Христос, както и по ореолите и дрехите на светците.