Св. Димитър

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 108 / 65 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Селище

Църква: Св. Пророк Илия

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Селище

Църква: Св. Пророк Илия

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Свети Димитър, вьзседнал кон, е поместен в центъра на изобразителната плоскост, обърнат надясно. Светецът държи с двете си ръце копието, с което пробожда войн. Конят, стъпил върху хълмист терен, е полуизправен на задните си крака. Във фона са нарисувани градски постройки, оградени с крепостни стени.

Техника: Смесена

Темперна живопис с повишено съдържание на масло в свързвателя. Моделировката е извършена чрез пробастар и велатури. Телесните части са изписани сьс зелени под¬ложки (санкир) и охра в карнацията. По бузите е положена розова боя (румянец). Позлата се установява по ризницата и ореола на светеца, по надписите в горните два ъгъла, по сбруята на коня и по покривите на храмовите постройки.

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистна дървесина, укрепена допълнително с два вставени кошака. Грундът е гипсов, нанесен с дебелина около 0,8 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

По неизвестни подбуди традиционната иконографи схема на сцената впоследствие е била надживописвана. Вместо войник, тук бе изобразен змей (атрибут от сцената св. Георги убива змея), който светецът пробожда с върха на копието си в устата. Чудовището, рисувано по-късно, закриваше напълно фигурата на падналия войник. Освен това в отделни участъци се наблюдаваха поправки по позлатата с бронзова боя. В горния десен ъгъл една пукнатина по фона бе покрита със синя боя. Разкривките и цялостното отстраняване на надживописванията след реставрацията възвърнаха оригиналния вид на иконата, а именно св. Димитър пробожда войника.