Св. Димитър

Тип: Икона

Период: 1869 г.

Автор: Г. Стергюв от Неврокоп

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см):

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Гоце Делчев

Църква: Св. Великомъченик Георги

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Гоце Делчев

Църква: Св. Великомъченик Георги

Описание

Темата е решена във вертикална композиция. Преобладава фигурата на св. Димитър, представен в цял ръст, на кон, в момента, когато пробожда с копието си войн, лежащ в долния десен ъгъл на иконата. В горния десен ъгъл ангел, върху облак, поставя върху главата на светеца венец. Действието се развива на фона на подробно разработен пейзаж с нисък хоризонт. Светецьт и поваленият войн са облечени по сходен начин в богато украсени военни доспехи и ботуши. На седлото е изобразена фигура на свещеник, епископ Киприан, който св. Димитър спасява от плен на варварите. В горната централна част на композицията е изобразено сияние, оградено с облаци.

Техника: Темперна

Живописният слой е тънък, с гладка фактура, изпълнен в класическата иконописна техника. В украсата на седлото на коня е използвана техника "пробастар". Нимбовете са гравирани, а богатата декорация по броните от облеклото на светеца, конската сбруя и седлото е изпълнена с велатурно нанесени пластове боя. Моделировката е фина и прецизна, издаваща ръката на много добър майстор. Лаковото покритие е нанесено тънко и неравномерно. Позлатата е върху полимент с листово злато (варак), впоследствие полирано. Моделировката на наметалото на св. Димитър е с течно трито злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дъски от иглолистна дървесина, с два вставени кушака. Вьрху панела е залепено тънко помучно платно, сплитка "лито". Грундовото покритие е гипсово, запълва фактурата на платното и е добре шлифовано.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена. Над главата на поваления войн е поместен ктиторски надпис.