Св. Георги

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 23.5 / 18.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Бучино

Църква: Св. Великомъченик Георги

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Бучино

Църква: Св. Великомъченик Георги

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е оградена с двойна рамка без позлата. Иконата е късен наивитет.

Описание

В средата на иконата е разположена фигурата на св. Георги върху бял кон. От раменете му се развява червено наметало. В двете си ръце държи копие, с което пробожда лежащия под него змей.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено неравномерно.

Основа: Дърво

Основата е от една дъска, без кошаци. Грундът е гипсов, нанесен тънко.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

{Състояние, реставрационни намеси и коментари:Български}