Св. Никола

Тип: Икона

Период: Първата половина на 19 век

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 59 / 43 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Монтана

Град: Берковица

Галерия: Художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Традиционна иконографска разработка на темата. Свети Никола е представен на тъмносин фон допоясно, в архиерейски одежди, без митра. В лявата си рька държи затворена книга, а с дясната благославя. От двете страни на ореола са разположени два медальона с инициалите на светеца. Иконата се отличава с богата украса от растителни мотиви, изписани върху одеждите на светеца.

Техника: Смесена

С велатури и пробастар по дрехите. Приложен е и способът „мокро в мокро" при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореола, двата медальона и книгата е с листово злато.

Основа: Дърво

Оновата на иконата е от две дъски от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундьт е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Забелязват се множество разрушения по кафявата рамка на иконата и в други участъци. Личат регуши по лицето и около благославящата рька на светеца, а на други места, като например около книгата, разрушенията не са възстановени.