Св. Никола

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 68 / 34 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Годлево

Църква: Успение Богородично

Описание

Изображение на св. Николай в цял ръст, представен в архиерейски дрехи и с митра върху главата. Художникът е нарисувал светеца в тържествена, благославяща поза, като държи в ръката си затворена книга с обков. Забелязва се разточителна декоративна украса по фелона му, както и майсторски и точно нарисуван омофор. Отляво и отдясно, върху облаци са изписани Христос и Света Богородица.

Техника: Темперна

С велатури, пробастар и богата позлата, нанесена върху полимент, с листово злато (варак). Лаковото покритие е нанесено равномерно на няколко слоя.

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистен материал, с два клинови кошака.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.