Св. Пророк Илия

Тип: Икона

Период: 1854 г.

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 47.5 / 36 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лешко

Църква: Св. Архангел Михаил

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лешко

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

В горната част на иконата, върху светложълт фон и облаци е изобразен св. Илия в колесница, теглена от четири симетрично разположени два по два коня. В дясната си ръка светецът държи кожуха си. В долната част на композицията, върху тъмносин фон са изобразени пророк Елисей с повдигнати ръце, който е отправил поглед към старозаветния пророк, и група хора, наблюдаващи възнасянето на св. Илия.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено равномерно и многократно вьрху цялата повърхност на иконата. Използвана е позлата по ореолите на персонажите.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина, укрепена с два вставени кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно по цялата повърхност.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена. Има ктиторски надпис.