Възнесение на Пророк Илия

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 71 / 46 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осеново

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Темата е решена във вертикална композиция на две нива. В долната част са представени в цял ръст пророк Илия, седнал в пещерата (в левия долен ъгъл), и пророк Елисея (в десния долен ъгъл) прав с разперени ръце, гледащ чудото на възнесението. Фонът изобразява пейзаж с нисък хоризонт. На преден план е условно предадената пещерата, в която се е уединил пророк Илия, и птиците небесни (врани), които по Божие указание са носили храна на отшелника. Изобразен е хълмист терен, през който тече река Хорат, приток на река Йордан. Горната част на композицията заема колесницата, в която пророк Илия се възнася на небето. Посоката на нейното движение е отдясно наляво. Фонът е условен — небе, огряно от светлина, идваща от левия горен ъгъл. В колесницата са впрегнати два крилати коня, водени от фигурата на ангел, коленичил върху облак. Пророк Илия е представен седнал в колесницата в момента, когато хвърля кожуха си на своя ученик Елисея.

Техника: Смесена

Темперна живопис с прибавка на допълнително количество съхнещо масло в свързващата емулсия. Живописният слой е тънък, с гладка фактура, изпълнен в класическата иконописна техника. Моделировката на детайлите е фина и прецизна. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата е изпълнена върху полимент, с листово злато (варак), полирана впоследствие. При моделировката на дрехите е използвано и течно трито злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от цяла дъска от иглолистна дървесина, с два вставени кошака. Грундовото покритие е гипсово и е нанесено неколкократно направо върху основата, като е добре шлифовано.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.