Св. Пророк Илия с житийни сцени

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 126 / 88 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Св. Богородица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Св. Богородица

Описание

В горната половина от изобразителната плоскост е поместен допоясно св. Илия, седнал в позлатена колесница. В лявата си ръка държи разгънат свитък. Със сгънатата си пред гърдите дясна ръка сочи наляво. Главата му е изписана в три четвърти фас, с поглед, насочен наляво. От двете страни колесницата се тегли от по два розово-червени, крилати коня. В средната част на иконата е представен природен пейзаж, изобразяващ река Хорат, приток на река Йордан, и планински хребети. Вляво на иконата са разположени фигурата на св. Илия, уединен в пещерата, и храмови постройки, наподобяващи контурите на голям манастир. В дясната страна е фигурата на Елисей, който наблюдава възнасянето на старозаветния пророк. В долната четвърт от изобразителната плоскост са изписани десет житийни сцени от живота на св. Илия.

Техника: Темперна

Живописното изграждане на персонажите е изпълнено предимно върху позлата с листово злато (варак) и чрез велатури. Телесните части (лица, ръце и крака) на фигурите са изградени чрез зеленикави подложки (санкир), охрови надживописвания (карнация, сарка) и разбелени охрово-розови блясъци.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от три дьски от букова дървесина, свързани помежду си със сглобка „нут и перо" и укрепени допълнително с два вставени кошака. Грундът е гипсов, нанесен с дебелина около 1 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата е била реставрирана. Почиствана е от лака и повърхностните замърсявания. По повърхността й се наблюдават нанесени множество китове и ретуши, някои от които са потъмнели от времето. Бяха установени няколко по-добре ретуширани участъка: около ореола на св. Илия, в левия горен ъгъл на иконата, левивия крак на предния кон от дясната страна на светеца, по ръцете на светеца и др.