Св. Цар Константин и Св. Царица Елена

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Бележки към идентификацията на обекта

Тома Вишанов-Молера (?)

Описание

Традиционна иконографска композиция по темата. Светците са представени прави на светлосин фон, облечени в царски одежди и с корони. В дясната си ръка цар Константин носи скиптър. Царица Елена държи в лявата си ръка палмова клонка. С другите си ръце царските персони придържат Кръста Господен, който е изобразен между тях.

Техника: Смесена

С велатури. Живописният слой е тънък. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореолите е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Забелязват се ретуши в местата на разрушенията — по лицата на персоните и по ограждащата рамка. В долната част на иконата има натичания от восък.