Св. Марина и Св. Параскева

Тип: Икона

Период: От края на 18 век до началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Иконографията е специфична за тази икона. Композицията е нетрадиционна. Светиците са представени в цял ръст, облечени в монашески одежди. Олицетворението на злото — дяволът е приклекнал между двете. Света Параскева държи в дясната си ръка дълъг кръст и наблюдава св. Марина, която в дясната си ръка държи високо вдигнат чук, а с лявата един от рогата на дявола. Освен това тя с десния си крак е настъпила дявола, който очаква своето наказание. Сцената е на фона на нисък, хълмист пейзаж, който нагоре преминава в ултрамариново небе. Графичната рисунка, колоритът и живото изражение на лицата на персонажите, изобразени в композицията, недвусмислено говорят за авторството на основоположника на Банската художествена школа.

Техника: Смесена

Приложен е способът "мокро в мокро" при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е нанесено тънко. Позлатата по ореолите и ограждащата рамка е с листово злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Установяват се разрушения по ограждащата иконата рамка, най-вече в долната й част, както и някои механични повреди на места по живописния слой. Предишна реставрационна намеса не е установена.