Св. Методий и Св. Кирил

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 27.5 / 22 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Двамата български светци-просветители са изобразени в цял ръст, в архиерейски дрехи. В лявата си ръка св. Методий държи разтворена книга, на която пише: „В начале бе слово и слово бе Бог", а в дясната — архиерейски жезъл. Текстът върху развития свитък в лявата ръка на св. Кирил гласи: „Начало премудрости страха Господне", а с дясната той благославя с кръст.

Техника: Темперна

С велатури по архиерейските дрехи и атрибутите. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореолите и по ограждащата рамка е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Установяват се намеси в някои области по дрехите на светците и по ограждащата рамка на иконата. За по-доброто й съхраняване тя е поставена в остъклена рамка.