Христос Вседържител на трон

Тип: Икона

Период: Началото на 17 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 123 / 76.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален археологически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Бележки към идентификацията на обекта

Христос Вседържител на трон показва близост до някои итало-критски икони от същия период.

Описание

Традиционно изображение на Христос Вседържител на трон. Точно изработено канонично изображение с добре намерено съотношение между отделните елементи. Заложена е тенденцията към подчертано изящество чрез издължаване на пропорциите и ритмиката, която се създава от извивката на облегалото на трона. Фигурата е прорязана от грациозно обрисувани със злато блясъци по гънките на дрехите.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска с платно