Дяконски олтарни двери

Тип: Пластичен обект: Олтарни двери

Период: Средата на 19 век

Автор: Велян Огнев и Димитър Молеров

Велян Огнев - CV... Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 200 / 78 / 4

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Друго местонахождение: От иконостаса

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Друго място на създаване: От иконостаса

Бележки към идентификацията на обекта

Велян Огнев (?) Творбата като графична рисунка и колорит може да бьде отнесена към работите на Димитър Молеров.

Описание

Вьрху двете крила на Дяконските двери в елипсовидни мадальони са изобразени: ляво крило — пророк Соломон, св. Архангел Гавриил, св. Йоан Златоуст; дясно крило — пророк Давид, Света Богородица и св. Василий Велики.

Техника: Темперна

Ниськ дьрворез с позлата

Основа: Дърво

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.