Св. Йоан Кръстител с житийни сцени

Тип: Икона

Период: 1604 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 93.5 / 65.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Враца

Град: Враца

Църква: Св. Никола

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата се доближава до някои чисто народни образци (примитиви). Под изображението на Йоан Кръстител има авторски надпис с дата 1604 г.

Описание

В централното поле е изобразена благославящата фигура на Йоан. Върху широката рамка са изобразени четиринадесет житийни сцени. Централният образ и всяка от сцените са оградени с пластична резбована рамка. Цветовата експозиция е експресивна, стилизацията на дрехите, ръцете и лицето стигат до геометричен схематизъм.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска