Въздвижение на честния кръст

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 31 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционна иконографска композиция по темата. На фона на градска архитектура с изобразени две групи: отляво е св. царица Елена със свитата си и над тях фигури на войници, отдясно са епископи, миряни и монаси, а на преден план са изобразени св. цар Константин и св. арх. Стефан с кадилница в ръка.

Техника: Смесена

С велатури по дрехите. Използван е способът „Мокро в мокро” при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореолите на светците, одеждите на персонажите и доспехите на войниците е с листово злато.

Основа: Дърво

Една дъска от иглолистна дървесина с два кошака. Гипсов грунд, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Забелязват се ретуши върху леки разрушения и изпадали участъци от живописния слой в горната част на иконата.