Св. Богородица Умиление

Тип: Икона

Период: Началото на 17 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 109.5 / 78.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Бургас

Град: Несебър

Бележки към идентификацията на обекта

По технически похвати и маниер тя е близка до иконата Христос Вседържител от 1607 г. от Несебър.

Описание

Традиционно решение по темата. Една от представителните несебърски икони, изпълнени на най-високо професионално ниво. В горната част от позлатения фон са поместени две дребни полуфигури на ангели.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина с платно.