Успение Богородично

Тип: Икона

Период: 1948 г.

Автор: Йоаникий (Ионко) Папа Витанов-син

{Биография на автора:Български}

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Описание

Традиционно иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато, пробастър, „издраскване“ и велатури. Разработката на образите е в типичен за Тревненска иконописна школа. По ореолите има гравировки (ореолът на Св. Богородица е със сребърен обков). Одеждите и драпериите са разработени майсторски със сложна флорална орнаментика в традициите на школата.

Основа: Дърво

Букови дъски, скрепени с кошаци.