Новозаветна Троица и коронясване на Св. Богородица

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: Йоаникий (Ионко) Папа Витанов-син

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Описание

Канонично иконографско решение с добавено коронясване на Св. Богородица.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато, пробастър, „издраскване“ и велатури. Разработката на образите и одеждите е в типичен за Тревненска иконописна школа. По ореолите има гравировки. Одеждите са разработени изключително майсторски и виртуозно.

Основа: Дърво

Букови дъски, скрепени с кошаци.