Св. Богородица Умиление с житийни сцени

Тип: Икона

Период: 1936 г.

Автор: Йоаникий (Ионко) Папа Витанов-син

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Описание

Сложно канонично иконографско решение на темата - Св. Богородица Умиление с житийни сцени.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато, пробастър, „издраскване“ и велатури. Разработката на образите е в типичен за Тревненска иконописна школа. Ореолите на Св. Богородица и Исус Христос са с гравиран сребърен обков. Одеждите и драпериите са разработени в традициите на школата.

Основа: Дърво

Дъбови дъски, скрепени с кошаци.