Св. Великомъченик Димитър

Тип: Икона

Период: 1936 г.

Автор: Йоаникий (Ионко) Папа Витанов-син

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Описание

Опростено канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато, пробастър, „издраскване“ и велатури. Разработката на образa е в типичен за Тревненска иконописна школа. По ореола и доспехите има гравировки. Одеждите и драпериите са разработени майсторски в най-добрите традиции на школата.

Основа: Дърво

Дъбова дъски