Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: 1614 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 88.5 / 68.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Църква: Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Църква: Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата по всяка вероятност е дело на автора на стенописите в същата църква от същото време.

Описание

Традиционно допоясно изображение на Христос Вседържител. Изобразителното поле е оградено със сложно профилирана резбована и позлатена рамка. Ореолът също е украсен с пластичен орнамент. Декоративната изразителност на изображението се подсилва от ритмично позлатяване на гънките на дрехата.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина (мура) с платно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Почиствана и консервирана през 1975 г.