Възнесение Христово

Тип: Икона

Период: Средата на 17 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Разработката на образите е в типичен за периода.

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата е повредена в горната лява част. Липсва част от живописния слой.