Покров Богородичен

Тип: Икона

Период: От 18 век до 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е рамкирана със семпла дърворезба.

Описание

Канонично, но нетрадиционно иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Разработката на образите е в типичен за периода.

Основа: Дърво

Липови дъски