Св. Богородица Пътеводителка

Тип: Икона

Период: От 18 век до 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Разработката на образите и одеждите е в типичен за периода.

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата е силно повредена в долната част. Липсва част от живописния слой.