Св. Марина с житийни сцени

Тип: Икона

Период: От 18 век до 18 век

Автор: Зограф Вионос

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Традиционно иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Разработката на образите и одеждите е в типична за периода. На иконата освен централния образ нз Св. Марина са изобразени двадесет и две житийни сцени.

Основа: Дърво

Липова дъска