Св. Богородица Портаритиса

Тип: Икона

Период: От 18 век до 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато и велатури. Разработката на образите и одеждите е пищна, ювелирна и типична за периода.

Основа: Дърво

Дъбова дъска

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Рамката на иконата е повредена. Липсва част от живописната и украса.