Св. Константин

Тип: Икона

Период: От 19 век до 19 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично, но нетрадиционно иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Разработката на образите и одеждите е ювелирна и типична за периода.

Основа: Дърво

Букова дъска