Св. Богородица Портаритиса

Тип: Икона

Период: 1815 г.

Автор: неизвестен

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Бележки към идентификацията на обекта

Неизвестен автор от Атон. Има ктиторски надпис и датиране в долната част на иконата.

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Разработката на образите и одеждите е ювелирна и типична за периода.

Основа: Дърво

Дъбова дъска