Св. Богородица Царица

Тип: Икона

Период: 1839 г.

Автор: Хаджи Анагности

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово и течно злато и велатури. Разработката на образите, одеждите и трона е пищна и ювелирна с прецизно изработена сложна орнаментика.

Основа: Дърво

Дъбови дъски, скрепени с кошаци.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има дълбока пукнатина, минаваща през средата от горната до долната част на иконата.