Св. Никола

Тип: Икона

Период: 1839 г.

Автор: Димитър от Созопол

Школа: Странджанска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично, но нетрадиционно иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово и течно злато и велатури. Разработката на образите, одеждите и трона е пищна и ювелирна с прецизно изработена сложна орнаментика и фон.

Основа: Дърво

Дъбови дъски, скрепени с кошаци.