Св. Пантелеймон

Тип: Икона

Период: 1842 г.

Автор: Никола Сотириади от Константинопол

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично, но нетрадиционно иконографско решение на темата - Св. Пантелеймон в цял ръст с дванадесет житийни сцени.

Техника: Темперна

Използвано е листово и течно злато и велатури. Разработката на образите и одеждите е ювелирна с прецизно изработена сложна орнаментика и фон.

Основа: Дърво

Дъбова дъска