Св. Мина

Тип: Икона

Период: От 19 век до 19 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Бележки към идентификацията на обекта

Св. Мина в цял ръст на кон.

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово и течно злато и велатури. Разработката на образите, доспехите и одеждите е ювелирна. Прецизно и професионално изработена орнаментика и фон.

Основа: Дърво

Дъбова дъска