Св. Теодор Тирон

Тип: Икона

Период: 1856 г.

Автор: Иван Хаджи Василев от Габрово

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Бележки към идентификацията на обекта

Св. Теодор Тирон в цял ръст на кон със седем житийни сцени.

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово, течно злато и велатури. Разработката на образите, доспехите и одеждите е прецизна и типична за Тревненска иконописна школа.

Основа: Дърво

Дъбова дъска

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Рамката в долната част на иконата е повредена, липсва малка част от живописния слой.