Св. Атанасий

Тип: Икона

Период: 1856 г.

Автор: Иван Хаджи Василев от Габрово

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично традиционно иконографско решение на темата - Св. Атанасий в цял ръст.

Техника: Темперна

Използвано е листово, течно злато и велатури. Разработката на образите и одеждите е ювелирна с прецизно изработена орнаментика. Иконата е в типичния за Тревненската иконописна школа стил.

Основа: Дърво

Букова дъска