Евангелист Матей

Тип: Миниатюра

Период: Първата половина на 15 век

Автор: Йеромонах Никодим

Размери (см): 27.5 / 19

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Друго местонахождение: Народна библиотека „ Кирил и Методий“

Бележки към идентификацията на обекта

Миниятюра от Четвероевангелието на Йеромонах Никодим

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Рисунка с мастило и позлата

Използвано е злато. Разработката на образите е типична за миниатюрата през този период.

Основа: Хартия