Апостол Павел, Св. Харалампий, Св. Анастасия, Св. Варвара

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 78 / 57

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: Самоков

Музей: Исторически музей

Описание

Канонично, но нетрадиционно иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато и има гравировки на дрехите и ореолите. Разработката на образите и одеждите е в типична за Самоковската иконосписна школа през периода.

Основа: дърво

Иглолистна дървесина