Св. Богородица с Младенеца

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 70 / 58

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: Самоков

Музей: Исторически музей

Описание

Традиционно иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Разработката на образите и одеждите е в типична за Самоковската иконосписна школа през периода.

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина