Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: Христо Димитров

За основател на Самоковската художествена школа се счита Христо Димитров.Той е родоначалникът на най-големия и значим зографски род - Доспейския. Занаята започва да овладява почти дете в Света гора. По-късно пътува за Виена, където допълва познанията си. Използва гръцки и немски източници, посредством които усвоява техниката на иконопиството. Работи в Македония и западните български краища. Негови икони има в Митрополитската църква в Самоков. Двама достойни синове ражда и учи Христо Димитров, а те го надминават в своето майсторство. Димитър Христов Зограф и Захари Христов Зограф. Към рода се присъединява Коста Вальов (зет във фамилията) и така тези художници създават едни от най-значимите стенописи в Рилския манастир.

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 63 / 58

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: Костенец

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Канонично иконографско решение на темата.

Техника: Темперна

Използвано е листово злато. Ореолът и дясната ръка са със сребърен гравиран обков. Разработката на образите и одеждите е в типична за Самоковската иконосписна школа през периода.

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина