Св. Никола с житийни сцени

Тип: Икона

Период: 1614 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 112.2 / 77

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Описание

Централното поле е вдлъбнато и на златен фон е поместено допоясно изображение на светеца в архиерейски одежди. Лицето е изградено на червено-кафява подложка и без особени нюанси е нанесена розово-охрова карнация с бели стилизирани бликове. Върху широкото поле на рамката е разположен цикъл от четиринадесет житийни сцени, от които сега са запазени шест цели и пет фрагментарни. Иконата се отличава с експресивна цветност и увереност в изпълнението.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Три дъски от иглолистна дървесина (мура), скрепени с шест кошака тип лястовича опашка.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Дясната долна част на иконата е силно повредена и живописния слой е изпадал до основата.