Св. Йоан Предтеча с житийни сцени

Тип: Икона

Период: Началото на 17 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 63.5 / 49.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Рождество Христово

Параклис: Св. Йоан Предтеча

Друго място на създаване: От иконостаса

Бележки към идентификацията на обекта

Живописта е изпълнена майсторски в калиграфичен миниатюрен иконописен стил.

Описание

В центъра на композицията е разположена правата фигура на Йоан Предтеча, обрамчена от всички страни с пластична резбована рамка. По двете вертикални страни са подредени десет миниатюрни композиции, илюстриращи живота на светеца.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Три дъски от иглолистна дървесина, скрепени с кошаци.