Св. Архангел Михаил

Тип: Икона

Период: 1637 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 91 / 42.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Рождество Христово

Бележки към идентификацията на обекта

Резбованата рамка на иконата прилича на резбата на царските двери от иконостаса в параклиса „Св. Йоан Предтеча” в същата църква и вероятно са дело на един автор.

Описание

Архангел Михаил с криле, облечен във военни доспехи с меч в дясната ръка и свитък в лявата, е представен като Пазител. Иконата е оградена със сложно профилирана резбована рамка и пластична арка над главата на архангела.

Основа: Дърво

Три дъски, скрепени с два кошака.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Върху фона вдясно от краката на архангела има ктиторски надпис и дата.