Св. Георги на кон

Тип: Икона

Период: 1667 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 87 / 61

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: София

Манастир: Кремиковски манастир

Описание

Традиционна композиция по темата. Оградена с резбована и позлатена рамка. Изображението е непропорционално в рисунката, но изключително експресивно по колорит. То се изгражда чрез композирането на едрите петна на златния фон, белия кон, червените одежди, зеления терен и синьото петно на езерото.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Липова дъска

Състояние, реставрационни намеси и коментари

В средата отдясно се чете ктиторски надпис и датата 1667г. Реставрирана в ателието на Национална художествена галерия през 1961-1962 г.