Царски двери

Тип: Икона

Период: От 1834 г. до 1840 г.

Автор: неизвестен

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Архангели Михаил и Гавраил

Друго място на създаване: От иконостаса

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъски