Св. Апостоли Петър и Павел

Тип: Икона

Период: 1709 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 94 / 64

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален археологически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Църква: Св. Петър и св. Павел

Бележки към идентификацията на обекта

Маниерът, в който е изпълнена творбата, е близък до някои икони, работени от местни художници през първата половина на XVIII век в манастирите около Велико Търново.

Описание

Първоапостолите са представени леко обърнати един към друг, държащи модел на църква. Изображенията са оградени от пластична арковидна рамка. Ореолите също имат релеф. Запазен е традиционният поствизантийски стил.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Три дъски, скрепени с кошаци.