Св. Никола

Тип: Икона

Период: 1735 г.

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 98 / 60

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Елена

Галерия: Художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Манастир: Капиновски манастир

Бележки към идентификацията на обекта

Фонът е покрит със сребро вместо със злато – маниер характерен за тревненската художествена школа през XVIII и XIX век.

Описание

Светецът е изобразен седнал на богато украсен трон, облечен в архиерейски одежди. Зад облегалката на трона се показват дребните фигури на Богородица и Христос в молебствена поза. Изображенията са оградени със сложно профилирана арковидна рамка.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина

Състояние, реставрационни намеси и коментари

В левия долен ъгъл се чете възпоменателен надпис и дата 1735 г.