Св. Богородица Пътеводителка

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 78 / 54

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Музей: Национален музей на Рилски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Бележки към идентификацията на обекта

Върху подобна по размери и стил икона – Христос Вседържител – има „1775г”, която може да се отнесе и за въпросната икона „Св. Богородица Пътеводителка”.

Описание

Традиционно допоясно изображение на св. Богородица Пътеводителка, изпълнено с един по-нов естетически идеал за красота, възприет през XIX век. В този маниер са работени множество икони от Рилския, Зографския и Хилендарския манастир.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Брястова дъска