Св. Богородица Умиление

Тип: Икона

Период: Средата на 18 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 37 / 28.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Музей: Национален музей на Рилски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Описание

Традиционно изображение на св. Богородица Умиление, изпълнено с един по-нов естетически идеал за красота, възприет през XIX век.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Кестенова дъска