Царски двери

Тип: Пластичен обект: Царски двери

Период: 1876 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 134 / 67.5 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Св. Атанас

Друго място на създаване: От иконостаса

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъски